Menu nawigacyjne

Medycyna podróży

Moje zainteresowanie medycyną podróży wynika z potrzeb stałych pacjentów, przede wszystkim sportowców, którzy wyjeżdżają na zawody do wszystkich bez mała krajów świata oraz własnego zamiłowania do podróżowania. Ludzie podróżują z powodów zawodowych, ale przede wszystkim w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc spędzenia wakacji. Podróże są przyjemne, dostarczają niezapomnianych wrażeń, dlatego podróżujemy coraz częściej, coraz dalej i do coraz bardziej egzotycznych miejsc. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w „ciepłych krajach” o warunkach klimatycznych znacznie różniących się od polskich występuje realne zagrożenie chorobami tropikalnymi.

Patrz: medycyna tropikalna http://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna_tropikalna

Medycyna podróży jest nową, interdyscyplinarną dziedziną wiedzy z pogranicza higieny, interny, chorób zakaźnych, chirurgii i medycyny urazowej, która powstała z potrzeby leczenia i zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym związanym z dalekimi podróżami. Powstanie medycyny podróży jest naturalną konsekwencją lawinowego wzrostu liczby podróżujących. Według danych Światowej Organizacji Turystyki (WTO) w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba podróżnych uległa podwojeniu. Szacuje się, że liczba podróży zagranicznych przekroczy w 2010 r jeden miliard, a w 2020 przekroczy 1,5 miliarda.

Ryzyko niekorzystnego wpływu podróży na zdrowie osób podróżujących uzależnione jest od kilku czynników:

Ryzyko wystąpienia niekorzystnego wpływu podróży na zdrowie jest większe wśród osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci i przewlekle chorych.

Proponuję udzielanie:

Zajmuję się też wstępną diagnostyką i leczeniem wybranych chorób tropikalnych, w tym:

Ponadto zajmuję się medycyną nurkowania i medycyną wysokogórską.